Hilal Lahmacun - Rize Lahmacun Online Sipariş Ver

Çalışma Politikası

Hilal Lahmacun olarak çalışmalarımız sırasında insani değerler, yasal gereklilikler, müşterilerimizin beklentileri ve hassasiyeti ve uluslar arası iş ahlakı ve etik değerleri vazgeçilmez temel değerlerimiz olarak bildik. Bu doğrultuda belirlemiş ve çalışanlarımıza deklare ettiğimiz etik çalışma politikamız şu şekilde ifade edilmiştir.

Kişisel değerlere saygı, temel insani değerler ve ayrım yapmaksızın tüm çalışanlarımıza eşit şekilde yaklaşmak temel prensibimizdir.

Ticari faaliyetlerimizde ulusal ve uluslar arası ticari platformda temel etik değerler asla çiğnenemez.
 

Kurumsal anlamda müşteri ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerde ve sürdürülen iletişimde şirket olarak veya şirketi temsil eden kişililerce kayıt dışı ticari ilişki, menfaate dayalı ilişkiler, rüşvet, zimmet ve yolsuzluğa asla izin verilmez.
 

Şirketimiz, hiçbir suretle müşteriler, tedarikçiler, kendileri adına çalışan tedarikçi ve taşeronlar ve bunları temsil eden kişililere maddi çıkar sağlayıcı teklifler, maddi değeri olan ödüller, rüşvet veya rüşvet manası taşıyan alış verişlere asla müsaade etmez.
 

Müşteri ve tedarikçilerimiz veya bunların adına çalışan kişilerce şirketimiz bünyesinde çalışanlara kendi taraflarınca hediye, promosyon, ödül veya teşvik ve motive edici yararlar sağlanamaz.
 

Hiçbir çalışanımız şirket adını ve şirketteki unvanını kullanarak müşterilerimiz, tedarikçilerimiz veya onların ilişkide olduğu kişi ve taraflarla, borç, alacak, kefalet veya şahsi ticari faaliyette bulunamaz.
 

Çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda İş Kanunu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) anlaşmalarına uygun hareket ederiz, tedarikçilerimizin de söz konusu mevzuat kapsamında uyum içerisinde olmasını gözetiriz.

Online Sipariş