Hilal Lahmacun - Rize Lahmacun Online Sipariş Ver

İK Politikamız

En büyük sermayemiz insan kaynağımızdır. Hilal Lahmacun hedeflerini, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştirir. Karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın, çeşitliliğin ve çok sesliliğin desteklendiği anlayışla yoluna devam etmektedir. Grubun kültürüne uygun nitelikli insan kaynağını bünyeye katmak, çalışanların sürekli gelişim ve motivasyonunu sağlamak ana hedeflerimizden biridir.

Farklı sektörlerde ve farklı disiplinlerde şirketlerden oluşan Grup’ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnek bir yapıda oluşturulur. Hilal Lahmacun, farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yolu ile yeni ve yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine inanmaktadır.

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları Politikamız;

* Doğru işe doğru insan istihdam etmektir.
* Bilginin paylaşımı esastır. Her kademedeki yönetici, kadrolarındaki personeli yetiştirmekle yükümlüdürler.
* Organizasyondaki tüm görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, her görevin kesin ve açık tanımı yapılır. Bu görevi yerine getirecek personelde bulunması gereken yetkinlik ve nitelikler tespit edilir.
* Tüm görev kademelerindeki çalışanların, görevlerini yaparken sahip olacakları yetki ve yüklenecekleri sorumlulukların sınırları açık olarak belirlenir.
* Her kademedeki yöneticiden, bölümlerindeki personel ile aralarında sevgi, saygı ve güvene dayalı bir iş ortamı yaratmaları istenir.
* Grup içinde boşalan kadroların, grup içinden yetişmiş personelle doldurulması esas prensip olarak kabul edilir.
* Personel; eğitimi, bilgisi, tecrübe ve yetenekleri ölçüsünde, grubun tüm imkanlarından adil ve objektif ölçülere göre yararlandırılır.
* Gruptaki tüm personel çalışma saatleri içinde görevlerini bitirmekle yükümlü olup, fazla çalışmaya arızi ve zorunlu hallerde başvurmak genel prensibimizdir.
* Kurum içi iletişime , işlerde hızlılık ve verimliliği sağlayan fonksiyon olarak gereken önem verilir.
* Farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması ile yeni yaratıcı fikirler / fırsatlar yakalanabileceğine olan inançla, tüm çalışanlardan gelen öneri, görüş ve fikirler dikkatli bir şekilde izlenir ve değerlendirilir.
* Yöneticiler, sorumlu oldukları şirkete ya da bölüme akraba ve yakınlarını istihdam edemezler.
* Yapılan işlerde verimliliği ve motivasyonu artırıcı bir faktör olarak, eğitimin her kademedeki personel için gerekli ve yararlı olduğuna inanılır.

Online Sipariş